EvanjelickýJán6,63

Ján 6:63

Evanjelium podľa Jána

Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.


Verš v kontexte

62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vy­stupuje tam, kde bol pred­tým? 63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Evanjelický

63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.

Ekumenický

63 Duch oživuje, telo nič ne­osoží! Slová, ktoré som vám po­vedal, sú Duch a život.

Bible21

63 Duch je ten, kdo dává život; tělo ne­dokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.