EvanjelickýJán6,57

Ján 6:57

Evanjelium podľa Jána

Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem skr­ze Ot­ca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skr­ze mňa.


Verš v kontexte

56 Kto je moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem skr­ze Ot­ca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skr­ze mňa. 58 To je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, nie aký jed­li ot­covia, a umreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

57 Ako mňa po­slal ten živý Otec, a jako ja žijem skr­ze Ot­ca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skr­ze mňa.

Evanjelický

57 Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem skr­ze Ot­ca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skr­ze mňa.

Ekumenický

57 Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Bible21

57 Jako mě po­slal živý Otec a já ži­ji skrze Ot­ce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.