EvanjelickýJán6,54

Ján 6:54

Evanjelium podľa Jána

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.


Verš v kontexte

53 Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a ne­pijete Jeho krv, ne­máte života v sebe. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 55 Lebo moje telo je pravý po­krm a moja krv je pravý nápoj.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.

Evanjelický

54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň.

Ekumenický

54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Bible21

54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v po­slední den.