EvanjelickýJán6,49

Ján 6:49

Evanjelium podľa Jána

Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a umreli.


Verš v kontexte

48 Ja som chlieb života. 49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a po­mreli;

Evanjelický

49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a umreli.

Ekumenický

49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a po­mreli.

Bible21

49 Vaši ot­cové jedli na pouš­ti manu, a zemře­li.