EvanjelickýJán5,21

Ján 5:21

Evanjelium podľa Jána

Lebo ako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.


Verš v kontexte

20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všet­ko, čo sám činí; ešte aj väčšie skut­ky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec ani ne­súdi ni­koho, ale celý súd odo­vzdal Synovi,

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje.

Evanjelický

21 Lebo ako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.

Ekumenický

21 Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi,

Bible21

21 Ne­boť jako Otec křísí mrt­vé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce.