EvanjelickýJán3,3

Ján 3:3

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu od­povedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť kráľov­stvo Božie.


Verš v kontexte

2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Maj­stre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo ni­kto ne­môže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3 Ježiš mu od­povedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť kráľov­stvo Božie. 4 Ni­kodém Mu po­vedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Ne­môže pred­sa druhý raz voj­sť do života mat­ky a narodiť sa.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže vidieť kráľov­stvo Božie.

Evanjelický

3 Ježiš mu od­povedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť kráľov­stvo Božie.

Ekumenický

3 Ježiš mu od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť Božie kráľov­stvo.

Bible21

3 Ježíš mu od­po­věděl: „A­men, amen, říkám ti: Pokud se někdo nena­rodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“