EvanjelickýJán21,14

Ján 21:14

Evanjelium podľa Jána

To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom po­tom, ako vstal z mŕt­vych.


Verš v kontexte

13 Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podob­ne aj rybu. 14 To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom po­tom, ako vstal z mŕt­vych. 15 Keď si zajed­li, riekol Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich barán­kov!

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, od­kedy vstal z mŕt­vych.

Evanjelický

14 To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom po­tom, ako vstal z mŕt­vych.

Ekumenický

14 To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych.

Bible21

14 Tak se Ježíš už po­třetí po svém zmrt­výchvstání ukázal učedníkům.