EvanjelickýJán21,13

Ján 21:13

Evanjelium podľa Jána

Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podob­ne aj rybu.


Verš v kontexte

12 Ježiš im riekol: Poďte a jedz­te! A ani jeden z učeníkov sa Ho ne­od­vážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podob­ne aj rybu. 14 To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom po­tom, ako vstal z mŕt­vych.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podob­ne aj rybu.

Evanjelický

13 Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podob­ne aj rybu.

Ekumenický

13 Ježiš pri­stúpil, vzal chlieb a podával im. Podob­ne aj rybu.

Bible21

13 Ježíš přistou­pil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu.