EvanjelickýJán2,3

Ján 2:3

Evanjelium podľa Jána

Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno!


Verš v kontexte

2 Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno! 4 Od­povedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte ne­prišla moja hodina.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína.

Evanjelický

3 Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno!

Ekumenický

3 Keď sa minulo víno, po­vedala Ježišovi jeho mat­ka: Ne­majú vína.

Bible21

3 Když za­čalo do­cházet víno, Ježíšova matka mu řek­la: „Ne­mají víno.“