EvanjelickýJán2,2

Ján 2:2

Evanjelium podľa Jána

Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov.


Verš v kontexte

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam mat­ka Ježišova. 2 Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno!

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A po­zvaný bol na svad­bu i Ježiš i jeho učeníci.

Evanjelický

2 Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov.

Ekumenický

2 Na svad­bu po­zvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Bible21

2 a na svat­bu byl po­zván také Ježíš a jeho učedníci.