EvanjelickýJán2,19

Ján 2:19

Evanjelium podľa Jána

Od­povedal im: Zbor­te ten­to chrám a za tri dni ho po­stavím.


Verš v kontexte

18 Pre­hovorili teda Židia a po­vedali Mu: Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? 19 Od­povedal im: Zbor­te ten­to chrám a za tri dni ho po­stavím. 20 Na to Mu Židia po­vedali: Štyrid­saťšesť rokov budovali ten­to chrám, a Ty ho po­stavíš za tri dni?

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A Ježiš od­povedal a riekol im: Zbor­te ten­to chrám, a vo troch dňoch ho po­stavím.

Evanjelický

19 Od­povedal im: Zbor­te ten­to chrám a za tri dni ho po­stavím.

Ekumenický

19 Ježiš im od­povedal: Zbúraj­te ten­to chrám a ja ho za tri dni po­stavím.

Bible21

19 „Z­boř­te ten­to chrám,“ od­po­věděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“