EvanjelickýJán2,15

Ján 2:15

Evanjelium podľa Jána

A urobil si bič z po­vráz­kov, vy­hnal z chrámu všet­kých, aj ovce a voly, peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly;


Verš v kontexte

14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomen­cov, ktorí tam sedeli. 15 A urobil si bič z po­vráz­kov, vy­hnal z chrámu všet­kých, aj ovce a voly, peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly; 16 tým, čo predávali holubice, po­vedal: Od­nes­te to od­tiaľto, nerob­te tr­hovis­ko z domu môj­ho Ot­ca.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal

Evanjelický

15 A urobil si bič z po­vráz­kov, vy­hnal z chrámu všet­kých, aj ovce a voly, peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly;

Ekumenický

15 Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly

Bible21

15 Teh­dy si z pro­vazů upletl bič a všech­ny z chrá­mu vy­hnal i s ov­ce­mi a vo­ly. Směnárníkům roz­házel peníze a zpřevracel sto­ly