EvanjelickýJán2,1

Ján 2:1

Evanjelium podľa Jána

Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam mat­ka Ježišova.


Verš v kontexte

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam mat­ka Ježišova. 2 Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno!

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A na tretí deň bola svad­ba v Galilej­skej Káne, a bola tam mat­ka Ježišova.

Evanjelický

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam mat­ka Ježišova.

Ekumenický

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam aj Ježišova mat­ka.

Bible21

1 Třetího dne se v Káně Ga­li­lej­ské ko­na­la svat­ba. Byla tam i Ježíšova matka