EvanjelickýJán15,26

Ján 15:26

Evanjelium podľa Jána

Keď však príde Rad­ca, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, bude svedčiť o mne,


Verš v kontexte

25 A (to bolo pre­to), aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Keď však príde Rad­ca, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, bude svedčiť o mne, 27 a aj vy budete svedčiť, pre­tože ste od počiat­ku so mnou.

späť na Ján, 15

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale keď prij­de Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, toho Ducha prav­dy, ktorý vy­chádza od Ot­ca, ten bude svedčiť o mne.

Evanjelický

26 Keď však príde Rad­ca, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, bude svedčiť o mne,

Ekumenický

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, Duch prav­dy, ktorý vy­chádza od Ot­ca, ten bude vy­dávať o mne svedec­tvo.

Bible21

26 Až při­jde ten Utěši­tel, kterého vám pošlu od Ot­ce, to­tiž Duch prav­dy, který vy­chází z Ot­ce, ten o mně bude vy­dávat svě­de­ctví.