EvanjelickýJán14,1

Ján 14:1

Evanjelium podľa Jána

Nech sa vám srd­ce ne­strachuje! Ver­te v Boha a ver­te vo mňa!


Verš v kontexte

1 Nech sa vám srd­ce ne­strachuje! Ver­te v Boha a ver­te vo mňa! 2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, či by som vám bol po­vedal: Idem vám pri­praviť mies­to, 3 a keď odídem a pri­pravím vám mies­to, zase prídem a po­beriem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa.

Evanjelický

1 Nech sa vám srd­ce ne­strachuje! Ver­te v Boha a ver­te vo mňa!

Ekumenický

1 Nech sa vám srd­ce ne­znepokojuje! Ver­te v Boha, ver­te aj vo mňa!

Bible21

1 „Ner­muť­te se v srd­cích. Věří­te v Bo­ha, věř­te i ve mne.