EvanjelickýJán1,5

Ján 1:5

Evanjelium podľa Jána

To svet­lo svieti v tme, ale tma Ho ne­po­hl­tila.


Verš v kontexte

4 V Ňom bol život a život bol svet­lom ľudí. 5 To svet­lo svieti v tme, ale tma Ho ne­po­hl­tila. 6 Bol človek, ktorého po­slal Boh; menoval sa Ján.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezad­ržala.

Evanjelický

5 To svet­lo svieti v tme, ale tma Ho ne­po­hl­tila.

Ekumenický

5 A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila.

Bible21

5 A to svět­lo svítí ve tměa tma je ne­po­hl­ti­la.