EvanjelickýJán1,34

Ján 1:34

Evanjelium podľa Jána

A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.


Verš v kontexte

33 A ja som Ho ne­poz­nal, ale ten, čo ma po­slal krs­tiť vodou, mi po­vedal: Na koho uvidíš zo­stúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krs­tí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží. 35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

Evanjelický

34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.

Ekumenický

34 A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn.

Bible21

34 Já jsem to vi­děl a vy­dávám svě­de­ctví, že on je Boží Syn.“