EvanjelickýJán1,24

Ján 1:24

Evanjelium podľa Jána

A po­slovia boli z farizejov;


Verš v kontexte

23 A on po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­návaj­te ces­tu Pánovi, ako po­vedal prorok Izai­áš. 24 A po­slovia boli z farizejov; 25 opýtali sa ho teda: A tak prečo krs­tíš, keď nie si Kris­tus, ani Eliáš, ani prorok?

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­slaní boli z farize­ov.

Evanjelický

24 A po­slovia boli z farizejov;

Ekumenický

24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov.

Bible21

24 Ti vy­s­lan­ci patři­li k fa­ri­zeům.