EvanjelickýJán1,22

Ján 1:22

Evanjelium podľa Jána

Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali: čo hovoríš sám o sebe?


Verš v kontexte

21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. Či si prorok? Od­povedal: Nie! 22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali: čo hovoríš sám o sebe? 23 A on po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­návaj­te ces­tu Pánovi, ako po­vedal prorok Izai­áš.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy mu po­vedali: A kto si tedy? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali. Čo hovoríš o sebe?

Evanjelický

22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali: čo hovoríš sám o sebe?

Ekumenický

22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, čo nás po­slali. Čo hovoríš sám o sebe?

Bible21

22 Řek­li mu te­dy: „Kdo jsi? Ať může­me dát od­po­věď těm, kteří nás po­sla­li. Co o sobě říkáš?“