EvanjelickýJán1,20

Ján 1:20

Evanjelium podľa Jána

Vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Kris­tus.


Verš v kontexte

19 A toto je svedec­tvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? 20 Vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Kris­tus. 21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. Či si prorok? Od­povedal: Nie!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A vy­znal a nezap­rel, a vy­znal: Ja nie som Kris­tus.

Evanjelický

20 Vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Kris­tus.

Ekumenický

20 On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš.

Bible21

20 Ne­odmí­tl jim pří­mou od­po­věď. „Já nejsem Mesiáš,“ pro­hlásil.