EvanjelickýJakubov5,15

Jakubov 5:15

A mod­lit­ba z viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tí sa mu.


Verš v kontexte

14 Je nie­kto chorý medzi vami? Nech si za­volá starších zboru a nech sa mod­lia nad ním, keď ho v Pánovom mene po­mazali olejom. 15 A mod­lit­ba z viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tí sa mu. 16 Pre­to si vy­znávaj­te na­vzájom hriechy a na­vzájom sa mod­lite za seba, aby ste sa vy­liečili. Mnoho zmôže v účin­koch mod­lit­ba spravod­livého.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A mod­lit­ba viery uzdraví chorého, a Pán ho po­z­dvih­ne, a jest­li urobil hriechy, od­pus­tí sa mu.

Evanjelický

15 A mod­lit­ba z viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tí sa mu.

Ekumenický

15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu.

Bible21

15 Mod­lit­ba ví­ry uz­draví ne­mo­cného, Pán ho pozdvih­ne, a pokud spá­chal nějaké hří­chy, bude mu odpuštěno.