EvanjelickýJakubov1,17

Jakubov 1:17

Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa.


Verš v kontexte

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa. 18 Zo svojej vôle splodil nás slovom prav­dy, aby sme boli akousi pr­votinou Jeho stvorení. Vedz­te, bratia moji milovaní:

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Každé dob­ré danie a každý do­konalý dar so­stupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu za­tônenia.

Evanjelický

17 Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa.

Ekumenický

17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny.

Bible21

17 Všech­no dob­ré a doko­nalé je dar shů­ry od Otce svě­tel, u něhož není žádná změ­na, žádný pro­měn­livý stín.