EvanjelickýJakubov1,16

Jakubov 1:16

Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní!


Verš v kontexte

15 Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť. 16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Neb­lúďte, moji milovaní bratia!

Evanjelický

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní!

Ekumenický

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní.

Bible21

16 Ne­pleť­te se, mi­lovaní bratři!