EvanjelickýJakubov1,11

Jakubov 1:11

Lebo vy­šlo sln­ko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu za­hynula. Tak vy­j­de naz­mar aj boháč na svojich ces­tách.


Verš v kontexte

10 a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy. 11 Lebo vy­šlo sln­ko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu za­hynula. Tak vy­j­de naz­mar aj boháč na svojich ces­tách. 12 Blaho­slavený muž, ktorý vy­tr­vá v po­kúšaní, lebo keď sa osvedčil, prij­me veniec života, ktorý za­sľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo vy­šlo sl­n­ce s páľou a usušilo trávu, a jej kvet opadol, a spanilosť jej tvári zhynula. Tak uväd­ne aj bohatý na svojich ces­tách.

Evanjelický

11 Lebo vy­šlo sln­ko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu za­hynula. Tak vy­j­de naz­mar aj boháč na svojich ces­tách.

Ekumenický

11 Vy­j­de sln­ko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opad­ne a krása jej zjavu zanik­ne. Tak zanik­ne i boháč vo svojom počínaní.

Bible21

11 Když vy­jde slun­ce a při­jde žár, usy­chá tráva a vadne květ; ze vší té nád­he­ry nic ne­z­bývá. Právě tak uvadne bo­háč při všech svých poči­nech.