EvanjelickýIzaiáš66,5

Izaiáš 66:5

Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a od­str­kujú pre moje meno, vravia: Nech sa os­lávi Hos­podin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vy­j­dú na han­bu.


Verš v kontexte

4 ja si vy­volím to, že zle naložím s nimi, uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pre­tože som volal, a nik sa ne­oz­val, hovoril som, a ne­počúvali, ale konali, čo sa mi ne­páči, a volili si to, v čom ne­mám záľubu. 5 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a od­str­kujú pre moje meno, vravia: Nech sa os­lávi Hos­podin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vy­j­dú na han­bu. 6 Čuj, hukot znie z mes­ta! Hlas znie z chrámu! Hlas Hos­podina, ktorý od­platí svojim ne­priateľom za ich činy.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť.

Evanjelický

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a od­str­kujú pre moje meno, vravia: Nech sa os­lávi Hos­podin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vy­j­dú na han­bu.

Ekumenický

5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení.

Bible21

5 Slyš­te slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro mé jméno zavrhli, říkají: „Ať už se Hos­po­din oslaví, ať vi­dí­me to vaše veselí!“ – Ta­koví se však han­by doč­kají.