EvanjelickýIzaiáš65,18

Izaiáš 65:18

Ale jasaj­te a raduj­te sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, aj­hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť.


Verš v kontexte

17 Lebo, aj­hľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ ne­prídu. 18 Ale jasaj­te a raduj­te sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, aj­hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. 19 Zajasám nad Jeruzalemom a za­radujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o po­moc.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

18 Lež raduj­te sa a plesaj­te na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti.

Evanjelický

18 Ale jasaj­te a raduj­te sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, aj­hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť.

Ekumenický

18 Tešte sa však a ustavične jasaj­te nad tým, čo tvorím, lebo po­zrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom.

Bible21

18 Nuže, ra­duj­te se a buď­te šťastní navěkyz mého stvoření: Hle – já stvořím Je­ruzalém ke štěstía jeho lid k ra­dosti.