EvanjelickýIzaiáš59,9

Izaiáš 59:9

Pre­to sa právo vzdialilo od nás a spravod­livosť nás nedos­tih­ne: čakáme na svet­lo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v tem­note.


Verš v kontexte

8 Ces­tu po­koja ne­poz­najú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chod­ník­mi, ni­kto ne­poz­ná po­koj, kto po nich kráča. 9 Pre­to sa právo vzdialilo od nás a spravod­livosť nás nedos­tih­ne: čakáme na svet­lo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v tem­note. 10 Hmat­káme po stene ako slepí a tápeme sťa ten, čo ne­má oči. Za polud­nia sa po­tkýname ako za súm­raku, medzi zdravými sme ako mŕt­vi.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to je ďaleko od nás súd, a spraved­livosť nás nedos­tihuje. Čakáme na svet­lo, a hľa, tma, na nejaký zá­blesk, chodíme v mrákavách.

Evanjelický

9 Pre­to sa právo vzdialilo od nás a spravod­livosť nás nedos­tih­ne: čakáme na svet­lo, a tu, hľa, tma; na jas, a hľa, chodíme v tem­note.

Ekumenický

9 Pre­to je ďaleko od nás právo a spravod­livosť nás nedos­tih­ne, očakávame svet­lo, a hľa, tma, čakáme na žiaru, no putujeme v temnote.

Bible21

9 Pro­to je od nás právo daleko, proto k nám ne­do­sahuje spravedlnost! Čekáme na svět­lo, a hle – tma; na úsvit, ale kráčí­me v temno­tách.