EvanjelickýIzaiáš57,7

Izaiáš 57:7

Na vr­chu vy­sokom a vy­výšenom stavala si svoje ležad­lo; aj tam si vy­stupovala obetovať zábit­nú obeť.


Verš v kontexte

6 pri hlad­kých kameňoch v dolinách máš svoj diel, ony, ony sú tvojím údelom; aj im si vy­lievala svoje úliat­by , prinášala obet­ný dar. Či sa mám s tým upokojiť? 7 Na vr­chu vy­sokom a vy­výšenom stavala si svoje ležad­lo; aj tam si vy­stupovala obetovať zábit­nú obeť. 8 Za dvere a veraje si klád­la svoj mod­lár­sky znak; lebo mne ne­ver­ná od­haľovala si svoje lôžko, vy­stupovala si naň a rozširovala si ho. Dojed­návala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohan­bie.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

7 Na vy­sokom vr­chu a po­vznesenom staviaš svoju ložu, aj chodíš ta hore, d­céro Jeruzalema, obetovať bit­nú obeť!

Evanjelický

7 Na vr­chu vy­sokom a vy­výšenom stavala si svoje ležad­lo; aj tam si vy­stupovala obetovať zábit­nú obeť.

Ekumenický

7 Na vy­sokom vy­čnievajúcom vr­chu si si roz­ložila svoje lôžko a aj tam si vy­stupovala obetovať obetu s hostinou.

Bible21

7 Na vy­soké a str­mé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stou­pa­la, abys tam obětova­la.