EvanjelickýIzaiáš54,14

Izaiáš 54:14

Budeš upev­nená spásou, vzdialená budeš ú­tlaku, lebo sa ne­musíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe ne­prib­líži.


Verš v kontexte

13 Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov. 14 Budeš upev­nená spásou, vzdialená budeš ú­tlaku, lebo sa ne­musíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe ne­prib­líži. 15 Ak ťa na­pad­nú, nebude to odo mňa, kto ťa na­pad­ne, pad­ne v boji proti tebe.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

14 Budeš pev­ne po­stavená na spraved­livos­ti a budeš ďaleko od útis­ku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa ne­prib­líži k tebe.

Evanjelický

14 Budeš upev­nená spásou, vzdialená budeš ú­tlaku, lebo sa ne­musíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe ne­prib­líži.

Ekumenický

14 V spravodlivosti budeš upev­nená, ďaleko sa drž od ú­tlaku, aby si sa ne­musela báť, a od hrôzy, aby sa ne­prib­lížila k tebe.

Bible21

14 Za­lože­na bu­deš na spravedlnosti: Zbavena nási­lí bez obav bu­deš žít, nepřiblíží se k to­bě žádné neštěstí.