EvanjelickýIzaiáš51,12

Izaiáš 51:12

Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?


Verš v kontexte

11 Tak sa vrátia tí, ktorých Hos­podin vy­slobodil, a prídu s plesaním na Si­on. Večná radosť bude na ich hlavách, do­siah­nu radosť a veselosť; zmiz­ne žiaľ a úpenie. 12 Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? 13 Za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozo­strel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnevom sužovateľa, keď za­mýšľa hubiť? Ale kde je hnev sužovateľa?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva?

Evanjelický

12 Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?

Ekumenický

12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?

Bible21

12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?