EvanjelickýIzaiáš47,7

Izaiáš 47:7

Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec.


Verš v kontexte

6 Hneval som sa na svoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej moci; ne­mala si k nim milo­sr­den­stva, star­ca si veľmi zaťažovala svojím jar­mom. 7 Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec. 8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

7 A riek­la si: Budem na veky paňou, takže si ne­složila tých­to vecí vo svojom srd­ci; ne­pamätala si na to, jaký to bude mať koniec.

Evanjelický

7 Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec.

Ekumenický

7 Ty si po­vedala: Stále budem paňou. Ne­vzala si si to k srdcu, ne­pamätala si na budúc­nosť.

Bible21

7 Říkalas: „Jsem věčná královna,“ a nic sis k srd­ci nebrala, na ko­nec jsi ne­po­mýš­le­la.