EvanjelickýIzaiáš47,6

Izaiáš 47:6

Hneval som sa na svoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej moci; ne­mala si k nim milo­sr­den­stva, star­ca si veľmi zaťažovala svojím jar­mom.


Verš v kontexte

5 Seď ticho a vstúp do tem­noty, dcéra Chal­dej­ska, už ťa nenaz­vú vlád­kyňou kráľovs­tiev. 6 Hneval som sa na svoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej moci; ne­mala si k nim milo­sr­den­stva, star­ca si veľmi zaťažovala svojím jar­mom. 7 Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

6 Bol som sa roz­hneval na svoj ľud, poškvr­nil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej ruky; ne­pre­ukázala si im milo­sr­den­stva. Učinila si to, aby ťažko doľah­lo tvoje jar­mo na star­ca, veľmi.

Evanjelický

6 Hneval som sa na svoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a vy­dal som ich do tvojej moci; ne­mala si k nim milo­sr­den­stva, star­ca si veľmi zaťažovala svojím jar­mom.

Ekumenický

6 Hneval som sa na tvoj ľud, znes­vätil som svoje dedičs­tvo a dal som ti ich do rúk, ne­zmilovala si sa nad nimi, aj star­cov si veľmi zaťažila svojím jar­mom.

Bible21

6 Rozhněval jsem se na svůj lida po­tu­pil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tíži­la.