EvanjelickýIzaiáš47,3

Izaiáš 47:3

Od­halí sa tvoja na­hota, ukáže sa tvoja po­tupa. Po­mstím sa, a ni­komu sa nedám uprosiť, hovorí


Verš v kontexte

2 Vez­mi si mlynček, meľ múku, od­haľ svoj závoj, zdvih­ni si vlečku šiat, od­haľ lýt­ka, broď sa cez rieky. 3 Od­halí sa tvoja na­hota, ukáže sa tvoja po­tupa. Po­mstím sa, a ni­komu sa nedám uprosiť, hovorí 4 náš Vy­kupiteľ: Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, Svätý Iz­raela.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

3 Tvoja na­hota bude od­krytá, aj sa bude vidieť tvoja mrz­kosť. Po­mstím sa a ne­stret­nem človeka, k­torý by ťa chcel brániť.

Evanjelický

3 Od­halí sa tvoja na­hota, ukáže sa tvoja po­tupa. Po­mstím sa, a ni­komu sa nedám uprosiť, hovorí

Ekumenický

3 Od­halí sa tvoja na­hota a ukáže sa aj tvoja han­ba. Vy­konám po­mstu a nik sa ne­po­staví proti mne.

Bible21

3 Ať se ukáže tvá nahota, tvá han­ba ať je odkryta! Pustím se do po­mstya niko­ho ne­ušetřím.