EvanjelickýIzaiáš44,4

Izaiáš 44:4

Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch.


Verš v kontexte

3 lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď. 4 Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch. 5 Tam­ten po­vie: Som Hos­podinov, a onen sa na­zve menom Jákobovým. Tam­ten si na­píše na ruku: Hos­podinov, a dá si čest­né meno Iz­rael.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.

Evanjelický

4 Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch.

Ekumenický

4 Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov.

Bible21

4 takže po­rostou jako tráva na lou­cea jako vrby u ře­ky.