EvanjelickýIzaiáš44,3

Izaiáš 44:3

lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď.


Verš v kontexte

2 tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil, 3 lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď. 4 Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

3 lebo vy­lejem vody na žíz­nivé a po­toky na sušinu; vy­lejem svoj­ho Ducha na tvoje semä a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov,

Evanjelický

3 lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď.

Ekumenický

3 Lebo vy­lejem vodu na smäd­nú pôdu a vod­né toky na súš. Vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov.

Bible21

3 Já vy­li­ji vody na žíznivéa po­toky na vy­schlou zem. Vyliji svého Du­cha na tvé símě, své požeh­nání na tvé po­tomky,