EvanjelickýIzaiáš44,25

Izaiáš 44:25

Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.


Verš v kontexte

24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem. 25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným. 26 Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich po­slov; Jeruzalemu vravím: Buď obývaný! a mes­tám jud­ským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny po­stavím.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;

Evanjelický

25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.

Ekumenický

25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.

Bible21

25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,