EvanjelickýIzaiáš44,23

Izaiáš 44:23

Plesaj­te, nebesá, lebo Hos­podin to učinil, jasaj­te, hl­biny zeme! Pre­puk­nite v plesanie, vr­chy, les i všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­kúpil Jákoba a os­lávil sa v Iz­raeli.


Verš v kontexte

22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil! 23 Plesaj­te, nebesá, lebo Hos­podin to učinil, jasaj­te, hl­biny zeme! Pre­puk­nite v plesanie, vr­chy, les i všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­kúpil Jákoba a os­lávil sa v Iz­raeli. 24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

23 Plesaj­te, nebesia, lebo to učinil Hos­podin! Po­krikuj­te radost­ne, spodiny zeme! Jasaj­te s plesotom, vr­chy, hora i všet­ky stromy, k­toré sú v nej, lebo Hos­podin vy­kúpil Jakoba a v Iz­raelovi sa nád­her­ne os­lávil!

Evanjelický

23 Plesaj­te, nebesá, lebo Hos­podin to učinil, jasaj­te, hl­biny zeme! Pre­puk­nite v plesanie, vr­chy, les i všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­kúpil Jákoba a os­lávil sa v Iz­raeli.

Ekumenický

23 Jasaj­te nebesá, lebo Hos­podin to urobil. Jasaj­te hl­biny zeme, s jasotom za­znej­te vr­chy, les a všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­slobodil Jákoba a v Izraelovi sa os­lávil.

Bible21

23 Jásej­te, ne­besa, Hos­po­din to učinil; radostně křič­te, zem­ské hlubiny! Ať hory zvučně zpívajíi lesy a všech­ny stro­my v nich, neboť Hos­po­din Jáko­ba vy­kou­pi­la v Iz­rae­li se oslaví!