EvanjelickýIzaiáš44,2

Izaiáš 44:2

tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil,


Verš v kontexte

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil; 2 tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil, 3 lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života mat­ky a pomáha ti: Neboj sa, môj služob­níku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vy­volil,

Evanjelický

2 tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil,

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj tvor­ca, ten, čo ťa stvár­nil a od mat­kin­ho lona ti po­máha. Neboj sa, môj služob­ník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vy­volil.

Bible21

2 Toto praví Hos­po­din, který tě učinil, který tě v lůnu utvoři­la který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vy­vo­lený Ješu­ru­ne!