EvanjelickýIzaiáš44,18

Izaiáš 44:18

Ne­vedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby ne­videli a aby ich srd­cia ne­zmúd­reli.


Verš v kontexte

17 Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom. 18 Ne­vedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby ne­videli a aby ich srd­cia ne­zmúd­reli. 19 Ne­pripus­tí si to k srd­cu, nechápe to a ne­uvažuje tak, žeby po­vedal: Polo­vicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som mäso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohav­nosť; kľakám pred dreveným klátom.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­vedia ani nechápu, lebo za­slepil ich oči, aby ne­videli, ich srd­cia, aby nerozumeli.

Evanjelický

18 Ne­vedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby ne­videli a aby ich srd­cia ne­zmúd­reli.

Ekumenický

18 Ne­vedia a nechápu, lebo ne­schop­né sú ich oči, aby videli a ich srd­cia, aby chápali.

Bible21

18 Vůbec ne­chápou! Vůbec nevědí! Oči mají za­s­lepené, takže nevidí, ničemu ne­ro­zumí v srd­cích svých.