EvanjelickýIzaiáš44,16

Izaiáš 44:16

Polo­vicu z neho spáli ohňom, nad druhou polo­vicou upečie mäso, zje pečien­ku, na­sýti sa, aj sa zo­hreje a po­vie: Ach, zo­hrial som sa a cítim žiar.


Verš v kontexte

15 Po­tom po­slúži človeku ako palivo; zo­berie si z neho a zo­hreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb; aj boha zhotoví z neho a po­kloní sa; spraví z neho tesanú mod­lu a pad­ne pred ňou. 16 Polo­vicu z neho spáli ohňom, nad druhou polo­vicou upečie mäso, zje pečien­ku, na­sýti sa, aj sa zo­hreje a po­vie: Ach, zo­hrial som sa a cítim žiar. 17 Zo zvyšku urobí boha, svoju mod­lu, padá pred ňou, klania sa a mod­lí k nej: Za­chráň ma, lebo si mojím bohom.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

16 Polo­vicu toho spáli na oh­ni, pri druhej polo­vici jie mäso, pečie pečeňu a na­sýti sa, i zo­hreje sa a po­vie: Hej, zo­hrial som sa, cítim vat­ru!

Evanjelický

16 Polo­vicu z neho spáli ohňom, nad druhou polo­vicou upečie mäso, zje pečien­ku, na­sýti sa, aj sa zo­hreje a po­vie: Ach, zo­hrial som sa a cítim žiar.

Ekumenický

16 Polo­vicu spáli v ohni, položí na ňu mäso, čo bude jesť, pečie pečien­ku a na­sýti sa. Pri­tom sa zo­hreje a po­vie si: Zo­hrial som sa, keď som sa díval do žiaru ohňa.

Bible21

16 Půlku dře­va spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohře­je, říká: „Výborně! Je mi tep­lo, dívám se na oheň.“