EvanjelickýIzaiáš44,14

Izaiáš 44:14

Vy­tne si céd­re, pri­berie cér a dub a vy­berie si spomedzi les­ných stromov; za­sadí sm­rek, ktorému dážď dáva vzrast.


Verš v kontexte

13 Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome. 14 Vy­tne si céd­re, pri­berie cér a dub a vy­berie si spomedzi les­ných stromov; za­sadí sm­rek, ktorému dážď dáva vzrast. 15 Po­tom po­slúži človeku ako palivo; zo­berie si z neho a zo­hreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb; aj boha zhotoví z neho a po­kloní sa; spraví z neho tesanú mod­lu a pad­ne pred ňou.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

14 Ide si zoťať ced­ry; vez­me hrab a dub a vy­berie si pev­né medzi stromami lesa; za­sadí jasen, a dážď pôsobí vzrast.

Evanjelický

14 Vy­tne si céd­re, pri­berie cér a dub a vy­berie si spomedzi les­ných stromov; za­sadí sm­rek, ktorému dážď dáva vzrast.

Ekumenický

14 Zo­tne si céd­re, vez­me si cyp­rus a dub, vy­berie si spomedzi les­ných stromov, za­sadí borovicu, no vzrast jej dá dážď.

Bible21

14 Před­tím však mu­sel ced­ry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sí­lit mezi stro­my v lese, zasadil sosnu a rost­la s deštěm.