EvanjelickýIzaiáš44,12

Izaiáš 44:12

Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju for­muje; kuje ju svojím sil­ným ramenom; pri­tom vy­hlad­ne, tak že ani silu ne­má, ne­pije vodu a unaví sa.


Verš v kontexte

11 Aj­hľa, všet­ci jej prív­ržen­ci budú za­han­bení; aj remesel­níci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a po­stavia. Nech sa preľak­nú a všet­ci spolu za­han­bia. 12 Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju for­muje; kuje ju svojím sil­ným ramenom; pri­tom vy­hlad­ne, tak že ani silu ne­má, ne­pije vodu a unaví sa. 13 Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

12 Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí for­muje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, p­ri čom je i hlad­ný, až nieto sily; ne­pije vody a ustáva.

Evanjelický

12 Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju for­muje; kuje ju svojím sil­ným ramenom; pri­tom vy­hlad­ne, tak že ani silu ne­má, ne­pije vodu a unaví sa.

Ekumenický

12 Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho moc­ným ramenom. Vy­hlad­ne pri­tom a vy­silí sa, ne­pije vodu a unaví sa.

Bible21

12 Kovář si bere nářadía pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ní ze všech sil. Přitom hla­doví až k umdleníani se nena­pi­je, až se vy­sílí.