EvanjelickýIzaiáš44,10

Izaiáš 44:10

Kto for­moval boha alebo ulial mod­lu na to, aby ne­osožila?


Verš v kontexte

9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť. 10 Kto for­moval boha alebo ulial mod­lu na to, aby ne­osožila? 11 Aj­hľa, všet­ci jej prív­ržen­ci budú za­han­bení; aj remesel­níci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a po­stavia. Nech sa preľak­nú a všet­ci spolu za­han­bia.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

10 Kto tedy bude for­movať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?!

Evanjelický

10 Kto for­moval boha alebo ulial mod­lu na to, aby ne­osožila?

Ekumenický

10 Kto by stvár­nil boha a ulial jeho podobu, aby mu ne­osožila?

Bible21

10 Kdo vy­rábí boha a modlu odlévá, vůbec nic ne­získá.