EvanjelickýIzaiáš41,6

Izaiáš 41:6

Jeden druhému po­máha, a inému vraví: Vzchop sa!


Verš v kontexte

5 Os­trovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Pri­bližujú sa a pri­chádzajú. 6 Jeden druhému po­máha, a inému vraví: Vzchop sa! 7 Kováč po­silňuje zlat­níka, a ten, čo kladivom uhládza, toho, kto bije na nákovu; o letovaní vraví: Dob­ré je to! Upevňuje to klin­cami, aby sa nek­látilo.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

6 A tu človek po­máha človekovi a hovorí svoj­mu druhovi: Buď sil­ný!

Evanjelický

6 Jeden druhému po­máha, a inému vraví: Vzchop sa!

Ekumenický

6 Každý po­máha svoj­mu blížnemu a svoj­mu bratovi hovorí: Buď sil­ný!

Bible21

6 podpo­rují se navzájem, jeden druhé­mu říká: „Se­ber se!“