EvanjelickýIzaiáš41,3

Izaiáš 41:3

Prena­sleduje ich, bez­pečne tiah­ne vpred, sot­va sa nohami dot­kne chod­níka.


Verš v kontexte

2 Kto vzbudil od Východu toho, ktorého víťazs­tvo stretá na každom kroku? Kto mu dáva na­pos­pas národy a pod­maňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, Jeho luk na roz­viate plevy. 3 Prena­sleduje ich, bez­pečne tiah­ne vpred, sot­va sa nohami dot­kne chod­níka. 4 Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiat­ku po­voláva po­kolenia. Ja, Hos­podin, som pr­vý, aj s po­sled­nými som ešte ja.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 Bude ich honiť prej­de v pokoji ces­tou, k­torou pred­tým nebol prišiel na svojich nohách.

Evanjelický

3 Prena­sleduje ich, bez­pečne tiah­ne vpred, sot­va sa nohami dot­kne chod­níka.

Ekumenický

3 Prena­sleduje ich, nerušene po­stupuje, jeho nohy akoby nechodili po ces­te.

Bible21

3 Žene je, sám ale kráčí v bez­pečís­tezkou, na kte­rou dříve ne­vkročil.