EvanjelickýIzaiáš41,29

Izaiáš 41:29

Hľa, všet­ci sú már­nosť, ich pôsobenie nie je ničím; vzduchom a práz­dnotou sú ich zliatiny.


Verš v kontexte

27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti. 28 Ob­zrel som sa, nebolo ni­koho, nebolo porad­cu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby od­povedali. 29 Hľa, všet­ci sú már­nosť, ich pôsobenie nie je ničím; vzduchom a práz­dnotou sú ich zliatiny.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

29 Hľa, všet­ci sú már­nosť, ich dielo je nič, vietor a darom­nica ich sliatiny.

Evanjelický

29 Hľa, všet­ci sú már­nosť, ich pôsobenie nie je ničím; vzduchom a práz­dnotou sú ich zliatiny.

Ekumenický

29 Hľa, všet­ci sú ničota a ich skut­ky sú ničím, prázd­ny vietor sú ich uliate sochy.

Bible21

29 Hle, jak jsou všich­ni pouhé nica je­jich skutky jsou ještě míň – vzduch a nico­ta jsou je­jich od­li­tky!