EvanjelickýIzaiáš41,25

Izaiáš 41:25

Vzbudil som kohosi zo severu, a ten prišiel, od východu sln­ka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vlád­cov ako blato, ako hr­nčiar šliape hlinu.


Verš v kontexte

24 Hľa, vy nie ste nič a vaše dielo nie je ničím, ohav­ný je, kto si vás volí. 25 Vzbudil som kohosi zo severu, a ten prišiel, od východu sln­ka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vlád­cov ako blato, ako hr­nčiar šliape hlinu. 26 Kto to zves­toval od počiat­ku, aby sme to vedeli, a vo­pred, aby sme po­vedali: Prav­du má? Ni­kto ne­oz­namoval, ni­kto neroz­hlasoval, ani ni­kto ne­počul vaše reči.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

25 Zo­budím muža od severa, a prij­de, od východu sl­n­ca, k­torý bude vzývať moje meno a prij­de na kniežatá jako na hlinu a pošliape ich, ako hr­nčiar pošliape blato.

Evanjelický

25 Vzbudil som kohosi zo severu, a ten prišiel, od východu sln­ka toho, čo bude vzývať moje meno. On pošliapal vlád­cov ako blato, ako hr­nčiar šliape hlinu.

Ekumenický

25 Vzbudil som ho od severu a on prišiel, od východu sln­ka bol po­volaný v mojom mene. Pošliape vladárov ako blato, ako hr­nčiar šliape hlinu.

Bible21

25 Ten, je­hož vzbudím, od se­ve­ru blíží se, ten, který na východě vzývá jméno mé. Po vlád­cích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape.