EvanjelickýIzaiáš41,23

Izaiáš 41:23

Oznám­te, čo má prísť za tým­to, a tak po­známe, že ste bohovia! Urob­te niečo dob­ré, alebo zlé, a všet­ci s údivom budeme na to hľadieť.


Verš v kontexte

22 Nech nám pred­nesú a oznámia, čo sa má stať. Oznám­te, čo bolo najprv, a vez­meme si to k srd­cu. Alebo nám zves­tuj­te budúce deje, nech po­známe ich koniec! 23 Oznám­te, čo má prísť za tým­to, a tak po­známe, že ste bohovia! Urob­te niečo dob­ré, alebo zlé, a všet­ci s údivom budeme na to hľadieť. 24 Hľa, vy nie ste nič a vaše dielo nie je ničím, ohav­ný je, kto si vás volí.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

23 Oznám­te to, čo prij­de za tým, a po­známe, lebo veď ste bohovia! Áno, učiňte niečo dobré alebo zlé, aby sme žas­li a videli to spolu.

Evanjelický

23 Oznám­te, čo má prísť za tým­to, a tak po­známe, že ste bohovia! Urob­te niečo dob­ré, alebo zlé, a všet­ci s údivom budeme na to hľadieť.

Ekumenický

23 Oznám­te, čo príde v budúcnosti, a tak spoz­náme, že vy ste bohovia! Urob­te niečo dob­ré alebo zlé, budeme sa spolu triasť a báť.

Bible21

23 o bu­dou­cnosti nám povězte, ať po­zná­me, že jste bohové! Udělejte něco, ať je to dob­ré nebo zlé, ať užasne­me nad tím po­hle­dem.