EvanjelickýIzaiáš41,19

Izaiáš 41:19

Do púšte na­sadím céd­re, akácie, myr­ty, olivy; do stepi po­stavím cyp­rusy, jasene a spolu s nimi sm­reky,


Verš v kontexte

18 Na pus­tých holiach ot­vorím po­toky, upro­stred údolí pramene, púšť pre­mením na jazero a vy­pra­hnutú zem na vodo­streky. 19 Do púšte na­sadím céd­re, akácie, myr­ty, olivy; do stepi po­stavím cyp­rusy, jasene a spolu s nimi sm­reky, 20 aby videli a po­znali, všim­li si a zároveň chápali, že ruka Hos­podinova to spôsobila a Svätý Iz­raela to stvoril.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

19 Dám, aby rá­stla na púšti ced­ra, výbor­né drevo šittím, myr­ta a olej­natý strom; vy­sadím pus­tinu jedľou, jasenom a zelen­com spolu,

Evanjelický

19 Do púšte na­sadím céd­re, akácie, myr­ty, olivy; do stepi po­stavím cyp­rusy, jasene a spolu s nimi sm­reky,

Ekumenický

19 Na púšti za­sadím céder, akáciu, myr­tu a olivu. V stepi za­sadím cyp­rus, platan a spolu s nimi jedľu.

Bible21

19 V pouš­ti vy­sázím ced­ry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu osadím cypřišia jil­my spo­lu s jedle­mi,