EvanjelickýIzaiáš41,17

Izaiáš 41:17

Bied­ni a chudob­ní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hos­podin, ich vy­počujem, ja, Boh Iz­raela, ich ne­opus­tím.


Verš v kontexte

16 Rozo­seješ ich, vietor ich schytí, víchor ich roz­fúka; ty však pre Hos­podina za­plesáš, chváliť sa budeš Svätým Iz­raela. 17 Bied­ni a chudob­ní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hos­podin, ich vy­počujem, ja, Boh Iz­raela, ich ne­opus­tím. 18 Na pus­tých holiach ot­vorím po­toky, upro­stred údolí pramene, púšť pre­mením na jazero a vy­pra­hnutú zem na vodo­streky.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

17 Čo do biednych a chudob­ných, ktorí hľadajú vodu, a niet jej, ktorých jazyk práh­ne od smädu, tých ja Hos­podin vy­slyším, ja, Bôh Iz­raelov, ich ne­opus­tím.

Evanjelický

17 Bied­ni a chudob­ní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hos­podin, ich vy­počujem, ja, Boh Iz­raela, ich ne­opus­tím.

Ekumenický

17 Úbožiaci a bedári hľadajú vodu, a niet jej. Ich jazyk vy­sychá od smädu. Ja, Hos­podin, im od­poviem, ja, Boh Iz­raela, ich ne­opus­tím.

Bible21

17 Chudí a ubozí marně vodu hledajís jazykem žízní vyprahlým. Já Hos­po­din je vyslyším, já, Bůh Iz­rae­le, je ne­opustím!